Tự động phát sau

Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình CNH-HĐH

05-08-2022, 14:22

Ngày 5/8, tại Đà Nẵng Ban kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề Phát triển dịch vụ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với sự tham gia của 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và một số địa phương có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao ở các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên, cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều