Phiên họp thứ 9, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

10-07-2024, 18:56

Chiều 10/7, kết luận Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, để người dân, doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng những thành quả do chuyển đổi số mang lại.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm