Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

13-05-2024, 13:09

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo trực tuyến gây ra, sáng 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”.

Xã hội

Pháp luật

Xem thêm