Tăng sức đề kháng trước các cuộc tấn công mạng

15-04-2024, 11:23

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ tấn công nhắm đến các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, viễn thông và điện lực. Từ các cuộc tấn công này cho thấy, nếu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, thực hiện đánh giá, rà soát định kỳ hệ thống thông tin thì có thể phát hiện và phòng ngừa sớm các sự cố và giảm nhẹ thiệt hại.

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm