Quảng Bình tăng cường PCCC tại các cơ sở dịch vụ

06-06-2024, 21:08

Quảng Bình hiện đã bước vào cao điểm mùa du lịch. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho du khách, Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi, đồng thời đề cao trách nhiệm của các chủ cơ sở dịch vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Xem thêm