Quảng Nam quyết tâm không để ngâm vốn đầu tư công

10-07-2024, 17:44

Quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tỉnh Quảng Nam đang tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, giải quyết nguồn cung vật liệu xây dựng, tạo mặt bằng sạch, giải ngân theo tiến độ dự án, quyết tâm không để ngâm vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, các dự án liên kết vùng và chương trình mục tiêu quốc gia.

S Việt Nam

Quảng Nam

Kinh tế

Xem thêm