Quảng Nam triển lãm “Huyền thoại Trường Sơn”

16-05-2024, 21:21

Ngày 16/5, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Nam Giang đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Huyền thoại Trường Sơn”.

S Việt Nam

Quảng Nam

Chính trị

Địa phương

Xem thêm