Quảng Ninh tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

20-04-2024, 10:44

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập một số phường thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Chính trị

Địa phương

Xem thêm