Quốc hội Mỹ thành lập ủy ban xử lý vấn đề nợ công

17-01-2024, 18:15

Quốc hội Mỹ sẽ thành lập một ủy ban xử lý vấn đề nợ công trong bối cảnh nợ công của nước này đã vượt mức 34.000 tỷ USD, tương đương 122% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ủy ban trên có nhiệm vụ đưa ra các đề xuất về chi tiêu và ngân sách để đảm bảo “chiếc bánh nợ công” sẽ không tiếp tục phình to hơn nữa.

Xem thêm