Quyết tâm chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

18-01-2022, 21:26

Ngày 18/01, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2022 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

Xem thêm