Ra quân tháng thanh niên tình nguyện hè 2024

26-05-2024, 17:32

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hè năm 2024, ngày 26/5 tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

S Việt Nam

Hải Phòng

Xã hội

Xem thêm