Sắp trình đề xuất cơ chế gỡ khó cho điện khí, điện gió ngoài khơi

22-12-2023, 09:25

Theo Bộ Công Thương, các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi cần có Nghị quyết đặc thù của Quốc hội để triển khai đáp ứng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII, đồng thời giúp Việt Nam thực hiện được cam kết phát thải carbon bằng 0 đến năm 2050.

Xem thêm