Sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc của Bộ Y tế

19-04-2024, 12:57

Sáng 19/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế, và một số bộ, ngành, địa phương về “Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030”.

Xem thêm