Singapore công bố hạn chót cập nhật danh sách cử tri

21-05-2024, 18:24

Ngày 20/5, Ủy ban Bầu cử Singapore thông báo Thủ tướng Lawrence Wong đã chỉ đạo cơ quan này hoàn thiện việc cập nhật danh sách cử tri của Singapore trước ngày 31/7 để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Xem thêm