Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang

24-08-2023, 17:02

Ngày 24/8 tại thành phố Bắc Giang Giang, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

S Việt Nam

Bắc Giang

Chính trị

Địa phương

Xem thêm