Sức sống mới mới trên vùng quê ATK 2 Hiệp Hòa, Bắc Giang

19-08-2023, 20:39

An toàn khu II, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bao gồm 16 xã, từng là nơi hoạt động bí mật của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thời kỳ tiền khởi nghĩa( 1940- 1945), nhân dân nơi đây đã trung thành tuyệt đối với cách mạng, nuôi giấu, chăm sóc, bảo vệ an toàn cho cán bộ bất chấp sự khủng bố ác liệt của kẻ thù. Những ngày tháng Tám lịch sử, về chiến khu xưa để cảm nhận những thay đổi rõ nét trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới của vùng quê cách mạng.

S Việt Nam

Bắc Giang

Địa phương

Xã hội

Xem thêm