Sớm mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô – Động Trung

09-05-2024, 20:53

Ngày 9/5, huyện Bình Liêu và huyện Hải Hà (Việt Nam) phối hợp với Chính quyền nhân dân Khu Phòng Thành (Trung Quốc) tổ chức hội đàm thống nhất đề xuất phương án tổ chức lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc).

S Việt Nam

Quảng Ninh

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm