Sớm thí điểm "mở rộng" đất làm nhà ở thương mại

26-02-2024, 09:06

Tại TP Hồ Chí Minh, tỉ lệ dự án thực hiện trên 100% đất ở chỉ chiếm 1%, các dự án phát triển trên đất hỗn hợp chiếm 94%, còn lại là các dự án nhà ở phát triển trên đất không phải đất ở chiếm 5%. Từ thực tế này, nhiều DN đang gặp khó trong việc triển khai các dự án nhà ở thương mại. Do đó, cần sớm cho thí điểm cho phép thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở thương mại. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm