Sudan và Israel hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương

03-02-2023, 12:14

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 02/02 thông báo Israel và Sudan đã nhất trí ký kết một thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ song phương trong năm 2023. Thỏa thuận được đề xuất này sẽ thúc đẩy sự ổn định khu vực và đóng góp vào an ninh quốc gia của Israel.

Xem thêm