Tăng cường hợp tác tại Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam

01-03-2024, 17:01

Tại tỉnh Attapeu, Nam Lào vừa diễn ra Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV). Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) Lào; Bộ trưởng KHĐT Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại Campuchia…và đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan của ba nước. Nhân dịp này đại diện đoàn Việt Nam, bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất nhiều giải pháp để hợp tác trong Khu vực tạo được bước đột phá.

Xem thêm