Tắt sóng 2G, người dùng ĐTDĐ sẽ không bị ảnh hưởng

04-03-2024, 09:05

Từ ngày 1/3/2024, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các nhà mạng chính thức chặn không cho nhập mạng mới với các điện thoại 2G không thuộc danh sách được chứng nhận hợp quy do Cục Viễn thông quy định. Tuy nhiên, với khoảng 15 triệu thuê bao 2G còn đang hoạt động, để đảm bảo khách hàng không bị ảnh hưởng quyền lợi, các cơ quan chức năng cùng các nhà mạng cũng đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu cho người dùng. Theo lộ trình, đến tháng 9/2024 sẽ tắt sóng 2G trên cả nước. Ghi nhận từ TP.HCM, nơi đi đầu thực hiện việc chuyển đổi mang dị động 2G, 3G. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Đời sống công nghệ

Xem thêm