Tây Ban Nha công bố dự luật bình đẳng giới

08-03-2023, 06:49

Nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Tây Ban Nha hôm qua đã công bố một dự luật về bình đẳng giới, trong đó yêu cầu sự đại diện cân bằng hơn giữa nam giới và nữ giới trên chính trường, lĩnh vực kinh doanh, cùng nhiều mặt khác của đời sống xã hội.

Xem thêm