Tây Ninh đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

17-04-2024, 22:32

Hàng năm, Tết Chol Chnam Thmay được đồng bào Khmer tổ chức vào khoảng đầu tháng Chét - theo Phật lịch, tức là khoảng tháng 4 dương lịch. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay bà con người Khmer, tỉnh Tây Ninh đón tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, phum, sóc đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao.

S Việt Nam

Tây Ninh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm