Thái Bình bảo tồn nghệ thuật chèo từ trường học

10-05-2024, 12:39

Thái Bình là một trong những “cái nôi” của nghệ thuật Chèo vùng đồng bằng sông Hồng với ba làng Chèo nổi tiếng là Chèo Khuốc ở Đông Hưng, Chèo Hà Xá ở Hưng Hà và Chèo Sáo Đền ở Vũ Thư. Để lan tỏa giá trị cũng như góp phần bảo tồn, giáo dục cho thế hệ trẻ loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống, tỉnh Thái Bình đã xây dựng và thực hiện Đề án “Phát triển nghệ thuật Chèo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên”. Sau hơn 1 năm thực hiện, đề án này đã cho thấy hiệu quả trong việc trao truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về môn nghệ thuật dân gian đặc sắc của quê hương, đang có nguy cơ bị mai một.

S Việt Nam

Thái Bình

Xã hội

Đời sống

Giá trị Việt

Xem thêm