Thanh niên Nam Định thắp sáng đường quê

16-04-2024, 11:31

Tháng 3 – Tháng thanh niên vừa qua, thanh niên Nam Định đã ra quân và hoàn thành nhiều công trình điện chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Những công trình này không chỉ mang dấu ấn tinh thần thanh niên không chỉ có ý nghĩa thiết thực với người dân ở các vùng quê trong tỉnh.

S Việt Nam

Nam Định

Xã hội

Xem thêm