Thành phố Cẩm Phả liên tiếp xuất hiện “hố tử thần”

24-06-2024, 18:39

Từ ngày 22-24/6, trên địa bàn phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) liên tiếp xuất hiện các hố “tử thần” trong khu vực dự án khu đô thị và khu dân cư, hiện địa phương đã nhanh chóng xử lý các hố sụt và lập hồ sơ, ra thông báo đến các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

S Việt Nam

Quảng Ninh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm