Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

13-10-2023, 11:56

Tiếp tục chương trình phiên họp 27, sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Xem thêm