Thế giới có thể thiệt hại 38.000 tỷ USD mỗi năm vì biến đổi khí hậu

19-04-2024, 06:24

Ước tính thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra có thể lên tới 38.000 tỷ USD mỗi năm. Đây là kết quả nghiên cứu mới được Viện Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu Potsdam công bố.

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm