Thêm sinh kế cho đồng bào vùng lòng hồ thủy điện

29-05-2024, 17:17

Năm 2009, Thủy điện Bản Vẽ có diện tích vùng lòng hồ rộng hơn 4.500 ha. Ngay sau khi xây đập, tích nước nhiều người dân ở các xã yên Na, Lượng Minh, Hữu Khuôn… huyện Tương Dương, Nghệ An đã đầu tư vốn và học tập kỹ thuật nuôi cá lồng. Nhờ điều kiện nuôi thuận lợi, nhiều gia đình đã có thêm thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo. Một số hộ vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá giả trong vùng.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Đời sống

Xem thêm