Theo chân cán bộ đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

22-05-2024, 10:55

Ngày 22/5 là ngày quốc tế đa dạng sinh học. Theo bảng xếp hạng về mức độ đa dạng sinh học trên thế giới năm 2024, Việt Nam đứng thứ 14 và là một trong 3 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá cao về mức độ đa dạng sinh học. Các chỉ số đa dạng không chỉ được ghi nhận qua các nghiên cứu, điều tra mà còn từ những bằng chứng thuyết phục của phương pháp đặt bẫy ảnh.

Xem thêm