Bảo vệ sự đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà

21-05-2024, 18:21

Với hơn 1000 loài thực vật và hơn 500 loài động vật, trong đó có nhiều loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam, Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có tính đa dạng sinh học và đặc thù cao. Coi đây là báu vật chung, người dân và các lực lượng chức năng đã và đang chung tay bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên này trước những tác động của con người. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Môi trường

Xem thêm