Theo dấu chân chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước Anh

19-05-2024, 22:00

Trên hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, chủ tịch Hồ chí Minh đã lưu lại ở nước Anh không lâu. Nhưng, ở chính nơi này được cho là lần đầu tiên Người đọc các tác phẩm của Karl Marx và Friendrich Engels, sau đó định hình tư tưởng chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc. PV TTXVN tại Anh đã ghi lại những nơi in dấu chân của Người.

TTXVN Toàn Cầu

Vương Quốc Anh

Thế giới

Xem thêm