Thí điểm dùng ngân sách khảo sát dự án điện gió ngoài khơi

26-01-2024, 06:41

Để tháo gỡ khó khăn và sớm thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương cùng các cơ quan xây dựng đề án thí điểm dùng ngân sách thăm dò, điều tra, khảo sát và chọn nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi.

Xem thêm