Thi đua để có 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31/12/2025

14-06-2024, 18:48

Kết luận Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) vào sáng 14/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phát động phong trào thi đua 500 ngày hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31/12/2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm