Thông tin cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024

17-06-2024, 06:42

Năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên của thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa  thông tin liên quan đến việc thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024.

Giáo dục

Tuyển sinh

Xem thêm