Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nội dung các luật phải được diễn đạt rõ ý, ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra

27-02-2024, 18:33

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 9 nội dung gồm các dự án luật, các đề nghị xây dựng pháp luật và về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm