Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc

25-11-2023, 20:36

Chiều 25/11, tại TP. Hồ Chí Minh, tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đang thăm, làm việc và dự Kỳ họp Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 12 tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Việt Nam triển khai những biện pháp thiết thực nhằm mở rộng quy mô thương mại song phương theo hướng bền vững hơn, cân bằng hơn.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm