Thừa Thiên Huế hiện thực hóa chính sách nhà ở xã hội

20-06-2024, 13:54

Trước nhu cầu lớn của người lao động về nhà ở xã hội, tỉnh Thừa Thiên  - Huế đã bố trí quy hoạch quỹ đất để triển khai dự án, cùng với đó, các nhà đầu tư cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, góp phần vào mục tiêu chung của Chính phủ đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Xã hội

Xem thêm