503 dự án nhà ở xã hội được triển khai

15-06-2024, 08:42

Theo Bộ xây dựng, đến tháng 6, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội được triển khai, với quy mô 418.200 căn. Trong đó, 75 dự án hoàn thành với gần 40.000 căn; 128 dự án đã khởi công với trên 115.000 căn.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm