Nới lỏng các quy định để tiếp cận nhà ở xã hội

20-05-2024, 08:15

Là địa phương được đánh giá đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Bắc Ninh, thủ phủ công nghiệp của miền Bắc đang triển khai đầu tư xây dựng hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người lao động tại địa phương vẫn chưa thể tiếp cận được với các dự án này.

Xem thêm