Đề nghị giảm lãi suất, thêm gói vay mua nhà ở xã hội

26-05-2024, 06:42

Bộ Xây dựng  vừa báo cáo Thủ tướng tình hình triển khai đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó Bộ Xây dựng đề nghị  Ngân hàng  Nhà nước nghiên cứu gói vay mới với lãi suất giảm 3-5% so với lãi vay thương mại, thời hạn vay 10-15 năm.

Xem thêm