Chạm đến giấc mơ an cư dễ hay khó?

21-05-2024, 19:25

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển "1 triệu căn nhà ở xã hội", đây được đánh giá là mục tiêu nhân văn mang lại nhiều ý nghĩa được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thiếu quỹ đất, khó tiếp cận nguồn vốn, thủ tục phức tạp, quy định xét duyệt đối tượng được mua nhà quá chặt chẽ… đang là những yếu tố gây khó khăn cho công tác phát triển nhà ở xã hội. Làm thế nào để người lao động có thể chạm tới giấc mơ an cư?

Xem thêm