Thúc đẩy “tri thức hóa” nông dân

29-05-2024, 13:12

Nếu “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là câu nói khi mọi người nhắc về người nông dân và công việc làm nông trước kia thì nay, với tư duy bắt máy móc, công nghệ phục vụ công việc trồng trọt, chăn nuôi của mình, người nông dân với kiến thức, sự đổi mới sáng tạo đã dần thay đổi tư duy và cách thức làm nghề. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 69 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam nhằm thúc đẩy "tri thức hóa" nông dân...

Xem thêm