Thực hiện dịch vụ công trực tuyến BHXH trên VNeiD

23-06-2024, 11:49

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành đã sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7 tới.

Xem thêm