Tích hợp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm y tế

21-02-2023, 14:38

Sau thời gian thử nghiệm, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chính thức triển khai tích hợp khám sức khỏe và đăng ký đổi giấy phép lái xe ô tô theo hình thức trực tuyến mức độ 4 từ hạng B2 trở lên. Toàn bộ thủ tục hành chính này được thực hiện và liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Y tế

Xem thêm