Tiếp tục giải bài toán phát triển giao thông đô thị

23-05-2024, 11:27

Theo Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050", tỷ lệ đất dành cho giao thông tĩnh được xác định đạt 3-4%; tập trung ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, bảo đảm thị phần khu vực đô thị trung tâm đến năm 2030 đạt khoảng 50-55% tổng nhu cầu đi lại và sau năm 2030 đạt 60-70% tổng nhu cầu đi lại của người dân. Mục tiêu đặt ra rất rõ ràng là vậy, nhưng làm sao để triển khai lại là câu hỏi hóc búa.

Xem thêm