Tín dụng tiêu dùng gặp nhiều khó khăn

16-04-2024, 22:03

Tính đến hết tháng 2 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng âm, giảm 2,8% so với cuối năm trước. Đồng thời, nợ xấu tại các công ty tài chính hiện đang ở mức cao gần 15%. Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng và quy định, thực tiễn thu hồi nợ”, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Xem thêm