Tín dụng tăng trở lại

08-04-2024, 18:32

Nếu như hai tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng âm 0,75% so với cuối năm 2023, thì đến đến hết quý I/2024, con số này đạt mức 1%, tương đương 13,76 triệu tỉ đồng. Tín hiệu vui là Chính phủ và trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ vững chỉ đạo kích cầu tín dụng cho nền kinh tế, với mục tiêu năm nay tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 15% và giao toàn bộ chỉ tiêu cho các tổ chức tín dụng ngay từ đầu năm.

Xem thêm