Tín hiệu phục hồi từ khu vực sản xuất

25-06-2024, 12:11

Theo Bộ Công thương, 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành đã tăng ở mức cao trên 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chỉ báo khác cũng cho thấy đà phục hồi tích cực từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Xem thêm