Tín hiệu tích cực mới trong quan hệ Mỹ - Cuba

16-05-2024, 11:22

Ngày 15/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút Cuba ra khỏi danh sách “những quốc gia không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố”. Đây là một bước tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước.

Xem thêm